JuT

Strona przedstawia obrazy malowane przez
Fabiana Jałochę od 2007 roku.

Obrazy inspirowane są twórczością Norwida,
lub "tłumaczą się" cytatami z jego utworów.
Pokazuję również portrety i inne gatunki malarstwa sztalugowego.

Tytułowe określenie "malarstwo tradycyjne" oznacza tu: wywiedzione z tradycji.
Duch Rafaela rozumiem jako refleksyjny, delikatny sposób podejmowania tematu. 1
Z nawarstwionych epok nie omijam nauk, ale je przesiewam.

Kryzys malarstwa zachodniego może się zakończyć powrotem do wartości podstawowych: sensu i piękna.

Symbolizm rozumiem jako sposób na przekraczanie ograniczeń przekazu zmysłowego i intelektualnego.

Piękno - kształt miłości 2,

Styl - Dopełnienie przenikające sztukę 4, a nie stylizacja - zasłona ornamentyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabian Jałocha

E-mail: fabian.jalocha@wp.pl


Papież - Norwid
(Olej, płótno podwójne 100x70cm, 2020)

PAP-NORW

2020 - ROK JANA PAWŁA II
ROK CYPRIANA KAMILA NORWIDA - 2021

... ależ! czas już wiedzieć jasno, iż większa część ucisków na to przychodzi, aby prawda i znajomość jej nie były zatrzymywane.

                 (z listu do M. Sokołowskiego, sierpień 1865)

czytaj...

 

Wachlarz wyobraźni
(Olej, płótno podwójne 60x80cm, 2012, zb. pryw., Warszawa)

na kanwie wiersza Cypriana Norwida "W ALBUMIE", notatki(pdf)

Do kraju tego...
(Olej, płótno podwójne 60x80cm, 2013, Piekarnia Radzymin)

Cyprian Norwid
MOJA PIOSNKA [II]

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...
*
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...
*
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak -- nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
*
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

czytaj notatki(pdf)

 

Chrzest Polski
(Olej, płótno 2016x1050mm, 2016, MHP, Warszawa)

 

 

Wniebogłosy... Katyń, Smoleńsk

                          "Są Wniebogłosy... bo są - przemilczenia..."
                          (C.N. - zakończenie poematu Assunta)

(Olej, płótno 100x80cm, 2010, zb. pryw., Warszawa)

 

"Owszem - śmierć sama i jej piekieł-krater
Cóż są?... - rzecz wielka lub licha:
W miarę do tego, jak? jaki bohater?
Dopełnił swego kielicha -
                  (C.N. Vademecum - Bohater)

"Piętnem globu tego - niedostatek:
Dopełnienie?... go boli!...
On -
rozpoczynać woli
I woli wyrzucać wciąż przed się - zadatek!
                  
(C.N. - Fortepian Szopena)

"Historia jest tak zacna, że zawsze od czasu do czasu (...) zapyta: "Co zrobiłeś, Kainie, z trupem brata twego, Człowieka?!"
                          (C.N. - Do Agusta Cieszkowskiego, 1871)

 

 

Bez-Kresy

Pamięci św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski i Patrona Jedności

(Olej, płótno 50x70cm, 2007)

 

 

 

Cykl Fortepian Szopena

 

(obraz IX fragment)

Cykl dwunastu obrazów inspirowanych poematem Norwida FORTEPIAN SZOPENA
( olej, płótno, 50x70cm - autor: Fabian Jałocha, 2007-2009)